Ortodoncie

Nepravidelné nebo nesprávné postavení zubů a čelistí může mít dlouhodobě vážné zdravotní důsledky. Studiem a léčbou těchto problémů se zabývá ortodoncie. Jde především o prevenci, diagnostiku a následnou léčbu obličejových a zubních anomálií. Délka léčby je v závislosti na druhu a rozsahu postižení různá, může trvat několik měsíců, ale nejsou vzácné ani případy, kdy léčba trvala několik let.

zuby rovnátka

K nápravě pravidelnosti chrupu, jeho narovnání nebo usměrnění růstu zubů se používají zdravotnické pomůcky, nazývané ortodontické aparáty. Používají se podle potřeby na horní nebo dolní čelist, případně na obě čelisti současně.

Z hlediska používání se dělí na aparáty fixní a snímací. Fixní rovnátka, jak vyplývá z názvu, jsou v ústní dutině po celou dobu léčby. Umisťují se do dutiny ústní častěji z tvářové strany, protože jejich umístění z jazykové strany je náročnější pro pacienta i lékaře, jejich zavedení je náročnější. To klade u pacienta vyšší požadavky na hygienu ústní dutiny, protože dochází ke zvýšené tvorbě zubního plaku. Pro pacienty s nedostatečnou hygienou dutiny ústní se fixní aparát nedoporučuje, v některých případech není umožněno jeho použití vůbec. Používají se u závažnějších zubních anomálií, je jimi dosahováno lepších výsledků než u aparátů snímacích.

Snímací ortodontický aparát je možné z dutin ústní vyjmout, používá se pro léčbu méně závažných stavů, většinou u dočasného nebo smíšeného chrupu u dětí.
chlapec lékař

Léčba probíhá tak, že po vstupním pohovoru, vyšetření lékařem a zdokumentování stavu je pacient seznámen s výsledky vyšetření. Následně lékař navrhne plán léčby a po jeho odsouhlasení pacientem se odebírají otisky chrupu a zhotovují se rentgenové snímky. Aktivní část léčby, při které dochází k nápravě chrupu, případně estetiky celého obličeje, je vystřídána takzvanou retenční fází, jejímž cílem je udržení výsledků léčby. Není-li retenční fázi věnována dostatečná pozornost, hrozí zhoršení stavu, případně až i návrat ke stavu před zahájením léčby.

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz