Nemoc zvaná Alzheimerova choroba

.

Alzheimerova choroba je neuro degenerativní https://witex.cz/nemoc-ktera-krade-osobnost. Jde o onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jde asi o nejčastější typ demence, kdy postižený člověk ztrácí kognitivní schopnosti. Tato choroba postihuje lidi, kteří jsou starší šedesáti pěti let. Jako první příznaky se u této nemoci objevují:

ü  poruchy paměti

ü  postupná ztráta kognitivních a intelektuálních schopností

ü  postupná ztráta fyzických schopností

závislost


Příznaky Alzheimerovy choroby


Později se u tohoto onemocnění vyskytuje celá řada typických příznaků. Například v oblasti paměti je to:

ü  časté a rychlé zapomínání

ü  opakování stále stejných otázek

ü  ztrácení předmětů

ü  odkládání věcí na nesprávná místa

ü  zmatená paměť

U jazykových schopností jsou příznaky takovéto:

ü  ztížené hledání správných slov

ü  mezery v řeči

ü  používání nesprávných slov v řeči

ü  používání jednoduchých slov pro složitou myšlenku

Příznaky choroby při orientaci v prostoru:

ü  neschopnost nalézt správnou cestu

ü  ztrácení se

Také při výkonných funkcích jsou známy tyto příznaky:

ü  špatná rozhodnutí

ü  obtíže s plánováním jednoduchých aktivit

Příznaky, které se vyskytují v oblasti chování:

ü  apatie

ü  deprese

ü  úzkost

ü  vznětlivost

ü  halucinace

.

stařeny


Příčiny Alzheimerovy choroby


Jednou z příčin vzniku Alzheimerovy choroby před šedesátým rokem života mohou mít vliv genetické dispozice, jako jsou například vrozené mutace v některých důležitých genech.

Nejčastější případy onemocnění se objevují u osob ve věku mezi šedesátým a sedmdesátým rokem života. Jde o takzvanou sporadickou Alzheimerovu chorobu. Zde jsou příčiny onemocnění přičítány obecnému opotřebení tkání, například při zánětlivých projevech.

Při tomto onemocnění dochází k poškození nervových synapsí a axonů, což jsou důležité mozkové struktury. Pokud dojde k jejich porušení, nastává široké spektrum rozličných neurologických projevů, kterými se právě Alzheimerova choroba projevuje.

Nemoc zvaná Alzheimerova choroba
4.3 (86.67%)3
.

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz