Ulice oživené uměním

Jak známo, život ve městech je stresující sám o sobě, přičemž platí, že čím větší město, tím víc stresových faktorů a podnětů zde každodenně ovlivňuje životy obyvatel. Jedná se zejména o převahu zastavěných ploch nad zelení a dopravu, znečištěné ovzduší, problémy s parkováním, panelové domy okrádající o soukromí, nedopalky cigaret na chodnících a další viditelné známky znečištění prostředí, kriminalitu apod. Tyto stresové faktory jsou navíc podtrženy jednotvárností a městskou šedí, což vytváří ideální podmínky pro vznik duševních poruch a nemocí. Proto obyvatelé větších měst trpí depresemi častěji, než lidé žijící na vesnicích. Samozřejmě také záleží na osobním životě těchto lidí, tedy jaké mají s blízkými mezilidské vztahy a také, jakou práci vykonávají, kolik jim zbývá volného času apod.

ulice

Pouliční umění jako možné řešení problému

Tuto atmosféru lze částečně potlačit pouličním uměním, ať prostřednictvím umělců, předvádějících na ulicích své pěvecké, instrumentální, pohybové či malířské nadání nebo v podobě tzv. street art, který odpoutává pozornost od nevzhledných částí města či ulic, nebo je dokonce přetváří v umělecká díla, která vdechnou život budovám s vybledlou omítkou i potemnělým ulicím. Street art mohou představovat nejen malby na zdech, v metrech, na schodištích či chodnících ale také neobvyklé artefakty zasazené do městského prostředí. S realizací street art umění musí vždy písemně souhlasit majitel daného objektu, na kterém má být realizace provedena, nestane-li se tak, je realizace jakéhokoli takového projektu považována za trestný čin.

londýn

Udržování historických památek

Kromě toho je důležité i vzezření historických památek, jež spoluvytváří jedinečnou místní atmosféru, zde se jedná především o kostely, katedrály, chrámy, hrady a zámky a jiné historické budovy, sochy, mosty apod., u kterých je zapotřebí zachovávat co nejpřesněji jejich původní vzhled. Města mají většinou pro tyto účely vyhrazené finance ve svém obecním rozpočtu, ale mohou také využít dotace z fondů Evropské Unie.

kytara

Zeleň v ulicích

Neopomenutelnou součástí ulic je také městská zeleň, která dosti ovlivňuje psychiku lidí, a to proto, že zprostředkovává v městském prostředí spojení s přírodou, láká ptactvo, čistí ovzduší a navíc, zelená barva je pro člověka uklidňující.

Každý si můžeme každodenně zpříjemňovat život tím, že si budeme všímat ve svém okolí drobností, které nás nějak obohatí, rozveselí a povzbudí a tím v sobě posilovat imunitu vůči stresu

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz