Software a jeho druhy

Programovým vybavením, softwarem, označujeme v informatice všechny počítačové programy, které jsou v počítači používány a které vykazují nějakou činnost. Zpravidla je autorským dílem, kromě volně šiřitelných aplikací, dostupných zdarma, uživatelé jsou oprávněni jej používat na základě licencí.
Software je možné podle jeho určení rozdělit na systémový, ten zajišťuje samotný běh počítače, a na aplikační, který využívají uživatelé počítače ke svým činnostem. Aplikační software může například řídit připojený stroj nebo strojní zařízení.
laptop klávesnice ruce
Existuje mnoho různých hledisek, podle kterých by měl být software definován a rozdělen, proto je jeho definice a rozdělení vždy ne úplně přesné. Zatímco podle jedné z definic je softwarem pouze to, co je možné vykonat procesorem, podle jiné z definic jsou v něm zahrnuta i data, texty a podobně. Například programy, zkomprimované do zazipovaných souborů, mohou být považovány za data. Stejně tak nelze přesně určit hranici mezi programem a daty u souborů, obsahujících webové stránky, protože jejich součástí může být část programu v PHP jazyce nebo JavaScriptu.
Podle funkce můžeme systémový software rozdělit na firmware, ten je součástí hardwaru, a operační systém, který zajišťuje běh počítače. Aplikační software dělíme na kancelářský, to je například textový editor, tabulkový procesor, ale i ekonomický software, dále pak na grafické programy, vývojové nástroje a zábavní software.
program monitor
Podle potřeby zakoupení licence a tedy finanční dostupnosti můžeme software rozdělit na komerční, shareware a freeware. Z pohledu bezpečnosti má své označení i škodlivý (malware), vyděračský (ransomware), sledovací (spyware) nebo reklamní (adware) software. Jako crapware je označován nechtěný předinstalovaný software. K dispozici jsou i antivirové programy a antispyware, jejichž úkolem je eliminovat činnost nežádoucích programů a tím zajistit bezpečnost uživatele i jeho počítače.

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz