Zlepšete vztahy, zlepšíte zisky!

Udržovat dobré styky se svými zaměstnanci je klíčové. Dobrý kolektiv, který je navíc dobře motivovaný, odvede lepší pracovní výkon a bude do práce chodit rád. Což je pro zaměstnavatele ohromné plus – ať už to udělá podniku dobré jméno nebo jednoduše proto, že nebudete muset neustále shánět nové spolehlivé zaměstnance, které je zapotřebí zaučovat.
figurky a puzzle
Jak tedy na spokojený kolektiv?
1.      Základem je samozřejmě dobré platové ohodnocení rovnající se pracovnímu výkonu.
2.      Stanovení a dodržování pravidel na obou stranách. Jejich stanovení hned na začátku eliminuje problém vzniku problému z nedorozumění. Pravidla by měla být rozumná a neomezující pracovníkův výkon či osobní svobody. Důležité je umožnit pracovníkovi pauzu na oběd, na svačinu, na toaletu, zkrátka na nezbytně nutné věci, aby pracovník nebyl vystaven stresu. Rovněž je podstatné všechno brát lidsky a klidně.
3.      Naučit se přijímat nové zaměstnanecké postřehy.
4.      Umět komunikovat, vést dialog, zajímat se o lidi, kteří pod vámi pracují.
5.      Nepovyšovat se, pokud to práce nevyžaduje.
6.      Motivací jsou samozřejmě pracovní bonusy – pokud to jde, nabídněte je.
7.      Pořádejte firemní večírky pro utužení kolektivu, nebo společné akce o víkendech. Spousta firem nabízí seznamovací interaktivní odpoledne, která slouží ke zlepšení vztahů na pracovišti.
8.      Pokud chcete zaměstnance posouvat dál, pořádejte školení. Učte je, představujte jim nové věci. Veďte je směrem, jakým chcete, aby váš podnik kráčel.
9.      Snažte se vyjít vstříc, když se vyskytne problém. Nejdříve je nutné problém rozebrat, zjistit příčiny a možné důsledky a pak až házet věcmi.
10.  Buďte přítelem.
spojené pěsti
Pokud vytvoříte perfektní pracovní podmínky, zaměstnanci nebudou chtít odcházet a podají lepší pracovní výkony. Při nalezení problému bude snazší jej řešit. I přesto všechno jste ale šéfem vy, a to by mělo být v pracovní oblasti znatelné.

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz