Nemoc zvaná Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je neuro degenerativní {LINK}. Jde o onemocnění mozku, které se projevuje ztrátou nervových buněk v některých částech mozku. Jde asi o nejčastější typ demence, kdy postižený člověk ztrácí kognitivní schopnosti. Tato choroba postihuje lidi, kteří jsou starší šedesáti pěti let. Jako první příznaky se u této nemoci objevují:
ü  poruchy paměti
ü  postupná ztráta kognitivních a intelektuálních schopností
ü  postupná ztráta fyzických schopností

závislost

Příznaky Alzheimerovy choroby

Později se u tohoto onemocnění vyskytuje celá řada typických příznaků. Například v oblasti paměti je to:
ü  časté a rychlé zapomínání
ü  opakování stále stejných otázek
ü  ztrácení předmětů
ü  odkládání věcí na nesprávná místa
ü  zmatená paměť
U jazykových schopností jsou příznaky takovéto:
ü  ztížené hledání správných slov
ü  mezery v řeči
ü  používání nesprávných slov v řeči
ü  používání jednoduchých slov pro složitou myšlenku
Příznaky choroby při orientaci v prostoru:
ü  neschopnost nalézt správnou cestu
ü  ztrácení se
Také při výkonných funkcích jsou známy tyto příznaky:
ü  špatná rozhodnutí
ü  obtíže s plánováním jednoduchých aktivit
Příznaky, které se vyskytují v oblasti chování:
ü  apatie
ü  deprese
ü  úzkost
ü  vznětlivost
ü  halucinace

stařeny

Příčiny Alzheimerovy choroby

Jednou z příčin vzniku Alzheimerovy choroby před šedesátým rokem života mohou mít vliv genetické dispozice, jako jsou například vrozené mutace v některých důležitých genech.
Nejčastější případy onemocnění se objevují u osob ve věku mezi šedesátým a sedmdesátým rokem života. Jde o takzvanou sporadickou Alzheimerovu chorobu. Zde jsou příčiny onemocnění přičítány obecnému opotřebení tkání, například při zánětlivých projevech.
Při tomto onemocnění dochází k poškození nervových synapsí a axonů, což jsou důležité mozkové struktury. Pokud dojde k jejich porušení, nastává široké spektrum rozličných neurologických projevů, kterými se právě Alzheimerova choroba projevuje.

Nemoc zvaná Alzheimerova choroba
Ohodnoťte příspěvek

Autor příspěvku: marienbad-thc.cz